tanie strony www bydgoszcz tanie strony www bydgoszcz tanie strony www bydgoszcz
Tanie Strony Internetowe Bydgoszcz » Firmowe Strony WWW Bydgoszcz
www.at.bydgoszcz.pl
Tablica kodów ASCII - Jeszcze się przydaje!

Tablica kodów ASCII - Kto zna na pamięć? ...a jeszcze się przydaje!

Czasami zachodzi konieczność wstawienia znaku "specjalnego" w łańcuchu.

Przykładowo "enter" czyli chr(13), lub potrzebujemy wygenerować pseudolosowy ciąg znaków [a-z] czyli od chr(97) do chr(122), kto by pamiętał tablicę kodów ASCII?... wtedy dla przypomnienia należy sięgnąć do poniższej tablicy znaków.

DEC HEX Znak Skrót
0 00 Null NUL
1 01 Start Of Heading SOH
2 02 Start of Text STX
3 03 End of Text ETX
4 04 End of Transmission EOT
5 05 Enquiry ENQ
6 06 Acknowledge ACK
7 07 Bell BEL
8 08 Backspace BS
9 09 Horizontal Tab HT
10 0A Line Feed LF
11 0B Vertical Tab VT
12 0C Form Feed FF
13 0D Carriage Return CR
14 0E Shift Out SO
15 0F Shift In SI
16 10 Data Link Escape DLE
17 11 Device Control 1 (XON) DC1
18 12 Device Control 2 DC2
19 13 Device Control 3 (XOFF) DC3
20 14 Device Control 4 DC4
21 15 Negative Acknowledge NAK
22 16 Synchronous Idle SYN
23 17 EndofTransmissionBlock ETB
24 18 Cancel CAN
25 19 End of Medium EM
26 1A Substitute SUB
27 1B Escape ESC
28 1C File Separator FS
29 1D Group Separator GS
30 1E Record Separator RS
31 1F Unit Separator US
DEC HEX Znak
32 20 Spacja
33 21 !
34 22 "
35 23 #
36 24 $
37 25 %
38 26 &
39 27 '
40 28 (
41 29 )
42 2A *
43 2B +
44 2C ,
45 2D -
46 2E .
47 2F /
48 30 0
49 31 1
50 32 2
51 33 3
52 34 4
53 35 5
54 36 6
55 37 7
56 38 8
57 39 9
58 3A :
59 3B ;
60 3C <
61 3D =
62 3E >
63 3F ?
DEC HEX Znak
64 40 @
65 41 A
66 42 B
67 43 C
68 44 D
69 45 E
70 46 F
71 47 G
72 48 H
73 49 I
74 4A J
75 4B K
76 4C L
77 4D M
78 4E N
79 4F O
80 50 P
81 51 Q
82 52 R
83 53 S
84 54 T
85 55 U
86 56 V
87 57 W
88 58 X
89 59 Y
90 5A Z
91 5B [
92 5C
93 5D ]
94 5E ^
95 5F _
DEC HEX Znak
96 60 `
97 61 a
98 62 b
99 63 c
100 64 d
101 65 e
102 66 f
103 67 g
104 68 h
105 69 i
106 6A j
107 6B k
108 6C l
109 6D m
110 6E n
111 6F o
112 70 p
113 71 q
114 72 r
115 73 s
116 74 t
117 75 u
118 76 v
119 77 w
120 78 x
121 79 y
122 7A z
123 7B {
124 7C |
125 7D }
126 7E ~
127 7F Delete

 

 ↻ do góry  « powrót 
Copyright © 2020-2022 www.at.bydgoszcz.pl

Tanie Strony Internetowe Bydgoszcz » Firmowe Strony WWW Bydgoszcz

Strony Internetowe    Pytania i odpowiedzi    Szablony tanich stron    Zamów stronę WWW
projekty stron strony internetowe bydgoszcz
g+